top of page


Pippo & PIXIE werken volgens het IKt-systeem. 
Dit betekent dat jullie betalen naargelang jullie inkomen.
Hoeveel dit precies bedraagt kunnen jullie te weten komen via de website van Kind & Gezin: 
https://mijn.kindengezin.be 
Indien je een ID-lezer hebt, kun je op deze manier je prijs aanvragen, zoniet kan dit via de token.
 
Wie hieromtrent meer informatie wenst, krijgt deze tijdens de rondleiding op afspraak. 

 

Hoeveel kost het om uw zoon/dochter bij ons op te vangen?

in polly werken we volgens een forfaitair systeem.

Dit betekent dat jullie maandelijks eenzelfde bedrag betalen ongeacht aan-/afwezigheid. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt gemeld op welke momenten je beroep wenst te doen voor en na school. Op basis hiervan wordt een weekprijs opgemaakt die vermenigvuldigd wordt met het aantal weken effectief school (=vakanties afgetrokken). We trekken vervolgens 2 weken af, dit voor sportdagen, schoolreizen en eventuele ziekte of afwezigheid.  Zo komen we tot een totaalprijs voor het gehele schooljaar. Dit delen we door 10 maanden school (sept-juni) en zo wordt er elke maand een forfaitaire prijs betaald. 

Pedagogische studiedagen worden apart aangevraagd en komen supplementair bij de eerstvolgende factuur.

bottom of page